Sähköinen taloushallinto
helpottaa yrittäjän arkea

Lue lisää

 

Kirjanpito, raportointi ja tilinpäätös

Helpotusta rutiineihin ja selkeyttä seurantaan

Kirjanpito voidaan nykyisin toteuttaa lähes täysin sähköisesti, jolloin suurin osa aineistoista tulee sähköisessä muodossa suoraan tilitoimistoon. Myynti- ja ostolaskut saadaan siirrettyä suoraan tilitoimiston järjestelmiin, samoin kuin tiliotteet ja niissä olevat myynti- ja ostolaskujen suorituksetkin, jolloin sekä myyntisaatavien että ostovelkojen valvonta on reaaliaikaista.

Perinteinen tapa on toimittaa aineisto kuukausittain tilitoimistoon paperisena, jonka kerääminen ja tilitoimistoon toimittaminen vie yrittäjän kallisarvoista aikaa.

Myös raportointi voidaan toteuttaa yrittäjän toivomalla tavalla. Raportit toimitetaan sähköisesti joko esim. sähköpostin liitteenä tai raportit voidaan siirtää asiakaskansioomme eli yrityksen omaan kansioon, josta ne ovat katsottavissa milloin tahansa suojatun web-yhteyden kautta. Samaan kansioon voidaan tallentaa myös muita yritykselle tärkeitä asiakirjoja kuten esim. yhtiökokouksen tai hallituksen pöytäkirjoja, sopimuksia, veroilmoituskopioita, jne.

Raportit on mahdollista saada myös joko täysin graafisina tai sekä numeerisina että graafisina. Graafisen esityksen etuna on vanhan sanonnan mukaisesti; ” yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”.

Taloushallintoa on mahdollista seurata myös tarkemmalla tasolla kuin pelkästään tuloslaskelman avulla esimerkiksi osastoittain, myyjittäin, tuotteittain.

Ajankohtaista

Ei uusia uutisia

Yhteystiedot

T&H Palvelut Oy
Kalevankatu 12, 3. krs 00100 HELSINKI
Puh. 09- 612 93 60